Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Prezentowany regulamin świadczenia usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, zwany Regulaminem, określa wymogi dotyczące korzystania ze spisu stron sosm.pl.

 1.2 Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2. Podstawowe definicje

2.1 Użytkownikiem jest nazywana każda osoba, która korzysta z katalogu firm w celu dodania do niego serwisu.

2.2 Redaktorzy to zespół osób administrujących i moderujących witrynę sosm.pl.

2.3 Katalog firm to platforma internetowa zlokalizowana pod adresem sosm.pl.

2.4 Serwisem jest nazywana każda strona, która została zgłoszona do dodania do spisu firm.

§3. Warunki zgłoszenia serwisu do katalogu

3.1 Zgłoszenie serwisu internetowego odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację strony w katalogu (po spełnieniu warunków określonych w ustępie 1). Każde przesyłane zgłoszenie podlega moderacji Redaktorów.

3.2 Serwis zostaje dodany do katalogu najpóźniej w przeciągu trzydziestu dni od momentu zgłoszenia, po spełnieniu poniższych warunków:

3.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia serwisów, które:

3.4 Wszystkie serwisy, które w jakikolwiek sposób naruszają warunki niniejszego Regulaminu, będą usuwane z katalogu.

§4. Administrowanie serwisem dodanym do katalogu firm

4.1 Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego serwisu z katalogu firm. Odbywa się to za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie danego wpisu.

§5. Postanowienia końcowe

5.1 Dokonanie zgłoszenia serwisu do spisu firm przez Użytkownika jest poprzedzone koniecznością zaakceptowania Regulaminu. Akceptacja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji od sosm.pl, w tym treści reklamowych oraz wiadomości handlowych, na adres email, który został podany w trakcie procesu zgłaszania serwisu do katalogu firm.

5.2 Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oznacza też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na potrzeby realizacji świadczenia przez sosm.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem strony ze spisu firm przez Redaktorów.

5.3 Zgłaszanie reklamacji, zapytań, uwag oraz sugestii przez Użytkowników, dotyczących katalogu firm jest możliwe poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sosm.pl. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne Użytkownika, a także precyzyjnie wskazywać przedmiot reklamacji oraz krótko uzasadniające ją okoliczności. Nadesłane reklamacje są rozpatrywane przez zespół Redaktorów w terminie 1-4 tygodni od momentu zgłoszenia.

5.4 Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.

5.5 Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.